แนวทางการทำ ISO27001:2013 Project Master Plan

Posted by pryn on วันอาทิตย์ที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2557 0

ผู้เขียน : Pryn Sereepong, CISA, CEH, ISMS(IRCA)
pryn@ftpi.or.thISO27001:2013  Project Master Plan คือ แผนงานที่กำหนดรายละเอียดกิจกรรมต่างๆ
เพื่อสร้างระบบการจัดการความมั่นคงปลอดภัยให้เกิดขึ้นในองค์กร  แผนงานนี้จะกำหนดช่วงเวลาและผู้รับผิดชอบแต่ละงานทำให้เห็นภาพรวมของเนื้องานในช่วงเวลาต่างๆ ช่วยให้บริหารจัดการได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น


ข้อดีของการทำ Project Plan

  • ใช้ประกอบการวางแผนงานประจำปี  ทำให้หน่วยงานรู้ว่ามีอะไรต้องทำในช่วงเวลาใด มีประโยชน์อย่างยิ่งในการเตรียมการล่วงหน้าเพื่อจัดสรรเวลาและคนทำงานให้เหมาะสม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีที่องค์กรทำหลายโครงการพร้อมกัน

  • ใช้เตรียมงบประมาณ  การทำโครงการเพิ่มประสิทธิภาพใดๆก็ตาม จำเป็นต้องใช้งบประมาณมากบ้าง น้อยบ้างแล้วแต่เนื้องาน  ISO27001-2013 ก็เช่นเดียวกัน  การมีแผนงานล่วงหน้าจะทำให้สามารถเตรียมงบประมาณล่วงหน้า เมื่อถึงเวลาทำงานจริงจะได้ไม่ติดขัดเรื่องการใช้งบประมาณที่จำเป็น

  • เตรียมบุคลากร   คณะทำงานระบบการจัดการความมั่นคงปลอดภัยเป็นตัวแทนของหน่วยงานที่เข้าระบบ ISO27001 ซึ่งส่วนใหญ่ก็จะหนีไม่พ้นหน่วยงานไอที  ธุรการ ซ่อมบำรุง และหน่วยงานOperationต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง  Project Master Plan ทำให้รู้ว่ามีกิจกรรมอะไรบ้าง ในช่วงเวลาใด ทำให้คณะทำงานสามารถวางแผนการทำงานของตนเองได้ล่วงหน้า

คลิก !!  Download ไฟล์ตัวอย่าง ISO 27001:2013 Project Master Plan

ตัวอย่างของ ISO 27001:2013 PROJECT MASTER PLAN Download ไฟล์ตัวอย่าง ISO 27001:2013 Project Master Plan  คลิก!!

Tagged as:
About the Author

Write admin description here..

Get Updates

Subscribe to our e-mail newsletter to receive updates.

Enter your email address:

Delivered by FeedBurner

Share This Post

Related posts

0 ความคิดเห็น :

back to top