จำนวนผู้ที่ผ่านการรับรองระบบ ISO 27001 (Official Survery 2013) โดย หน่วยงาน ISO

Posted by pryn on วันพุธที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2558 0

การตรวจประเมินเพื่อรับรองระบบงาน Information Security Management System  ISO 27001 นั้นมีผู้ให้การรับรอง( Certified Body)หลายแห่ง ต่างคนก็ต่างเก็บสถิติจำนวน Certified Companyของตัวเอง  การที่จะรู้ว่ามีกี่หน่วยงานในโลกนี้ที่ผ่าน ISO 27001 จึงหาข้อมูลได้ยาก


ไม่นานมานี้ หน่วยงาน ISO (International Organization for Standardization) ได้ทำ Survey บริษัทที่ได้ใบรับรองมาตรฐาน ISO ต่างๆ  น่าจะเป็นข้อมูล Official  update ล่าสุด เท่าที่หาได้โดยเฉพาะการรับรองมาตรฐาน ISO 27001

จากข้อมูลแสดงให้เห็นว่า ณ.ปี 2013  มีหน่วยงานที่ผ่านการรับรอง ISO 27001 จำนวน  22,293 ใบรับรอง  เพิ่มขึ้น 14% จากปี 2012 ที่มี 19,620 ใบรับรอง


ผู้เขียน : Pryn Sereepong, CISA, CEH, ISMS(IRCA)
ISO 27001 Consultant    สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
pryn@ftpi.or.th
www.facebook.com/club27001

Tagged as:
About the Author

Write admin description here..

Get Updates

Subscribe to our e-mail newsletter to receive updates.

Enter your email address:

Delivered by FeedBurner

Share This Post

Related posts

0 ความคิดเห็น :

back to top